Wat zijn de verschillen tussen kennis, wijsheid en inzicht?

  • John Carter
  • 0
  • 3633
  • 510

Kennis, wijsheid en inzicht kunnen als synoniemen klinken, maar dat zijn ze niet. Hoewel ze allemaal verwijzen naar de geest en een opeenstapeling van gedachten en ervaringen, hebben ze enkele zeer reële verschillen in de essentie van hun betekenissen en hun toepassingen in ons leven..

Kennis VS Wisdom VS Insight

Kennis is de opeenstapeling van feiten en gegevens die je hebt geleerd of ervaren. Het is iets bewust zijn en informatie hebben. Kennis gaat echt over feiten en ideeën die we verwerven door studie, onderzoek, onderzoek, observatie of ervaring.

Wijsheid is het vermogen om te onderscheiden en te beoordelen welke aspecten van die kennis waar, juist, blijvend en toepasbaar zijn in jouw leven. Het is het vermogen om die kennis toe te passen op het grotere schema van het leven. Het is ook dieper; de betekenis of reden kennen; over weten waarom iets is, en wat het betekent voor je leven.

In zicht is het diepste niveau van wetende en de meest betekenisvolle in je leven. Inzicht is een diepere en duidelijkere perceptie van het leven, van kennis, van wijsheid. Het begrijpt de onderliggende aard van kennis en de essentie van wijsheid. Inzicht is een beter begrip van je leven en het grotere beeld van hoe de dingen ineenvloeien. Advertising

In een notendop: Als kennis informatie is, is wijsheid het begrijpen en toepassen van die kennis en inzicht, het bewustzijn van de onderliggende essentie van een waarheid.

Helaas kunnen we een leven lang kennis vergaren, maar we zien nooit de wijsheid erin. We kunnen wijs zijn, maar missen nog steeds de diepere betekenis.

Christopher Reiss doet fantastisch werk om de verschillen op Quora samen te vatten ...

Kennis meet dat een woestijnpad 12,4 mijl lang is.

Wijsheid is voldoende water inpakken voor de wandeling.

Insight bouwt op limon 6 een limonadestandaard.

Kennis is weten hoe u uw geld moet beheren, budgetteren, uitgeven, sparen.

Wijsheid is begrijpen hoe geld de kwaliteit van je leven en je toekomst beïnvloedt. Advertising

Lees Volgende

Hoe u uw overdraagbare vaardigheden kunt verscherpen voor een snelle carrièreswitch
Hoe om terug naar school te maken op 30 mogelijk (en zinvol)
Hoe je veranderingen in het leven kunt aanbrengen om de beste versie van jezelf te zijn
Scroll naar beneden om het artikel verder te lezen

Insight beseft dat geld eenvoudig een hulpmiddel is om te gebruiken, dat het geen inherente betekenis heeft die het nut ervan te boven gaat.

Kennis is leren hoe te schilderen en die vaardigheid te gebruiken om een ​​levensonderhoud op te bouwen.

Wijsheid drukt je passie uit door te schilderen en te begrijpen dat kunst een vorm van communicatie is die het leven van anderen raakt.

Inzicht is waarnemen dat alle dingen kunst kunnen zijn en dat het creëren van je kunst bijdraagt ​​aan het begrip en de uitdrukking van de essentie van de wereld om je heen. Advertising

Kennis is weten welke dingen, gebruiken, mensen en genoegens je gelukkig maken.

Wijsheid is weten dat, terwijl die dingen je plezier brengen, geluk niet is afgeleid van dingen of situaties of mensen. Het is begrijpen dat geluk van binnenuit komt, en dat het een tijdelijke gemoedstoestand is.

Inzicht is weten dat geluk niet het doel van het leven is, dat het niet de markering is van de kwaliteit van het leven - het is slechts een van de vele vluchtige gemoedstoestanden in het spectrum van volledige emoties. Die emoties vormen niet onze levens; het zijn slechts ervaringen.

Kennis, wijsheid en inzicht zijn allemaal waardevol en hebben allemaal een plaats in ons leven. De moeilijkheid ligt in het feit dat velen van ons onduidelijk zijn over hun verschillen, vaak de voorwaarden en hun toepassing overtuigend door elkaar. Helder en bewust bewust zijn van hoe onze geest bezig is, kan belangrijk zijn om het maximale uit alle drie te halen. Hoewel informatie verwerven en toepassen op zichzelf waardevol is, moeten we ook die informatie destilleren en beoordelen, en uiteindelijk vinden we de goedkopere betekenis en relevantie voor ons hele leven. Misschien is de meest ware vorm van weten het verwerven van alle drie, en begrijpen hoe ze elk de kwaliteit en ervaring van het leven verbeteren. Advertising
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.

Hulp, advies en aanbevelingen die alle aspecten van uw leven kunnen verbeteren.
Een enorme bron van praktische kennis over het verbeteren van de gezondheid, het vinden van geluk, het verbeteren van iemands prestaties, het oplossen van problemen in zijn persoonlijke leven, en nog veel meer.