Het tegenovergestelde van depressie is geen geluk, maar vitaliteit

  • Peter Atkinson
  • 0
  • 1718
  • 169

"Het tegenovergestelde van depressie is geen geluk, maar vitaliteit, en het was vitaliteit die op dat moment van me weg leek te sijpelen." In een toespraak die even welsprekend en verwoestend is, neemt schrijver Andrew Solomon je mee naar de donkerste hoeken van zijn geest tijdens de jaren dat hij vocht tegen depressie. Dat leidde hem naar een eye-opening reis over de wereld om anderen met een depressie te interviewen - alleen om te ontdekken dat, tot zijn verbazing, hoe meer hij sprak, hoe meer mensen hun eigen verhalen wilden vertellen.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.

Hulp, advies en aanbevelingen die alle aspecten van uw leven kunnen verbeteren.
Een enorme bron van praktische kennis over het verbeteren van de gezondheid, het vinden van geluk, het verbeteren van iemands prestaties, het oplossen van problemen in zijn persoonlijke leven, en nog veel meer.